Canovelles celebrarà el ple ordinari del mes de maig de manera telemàtica

Dimarts, 26 de maig de 2020 a les 10:35

El proper dijous 28 de maig, a les 20.15 hores, tindrà lloc la tercera sessió plenària ordinària d’aquest 2020. El ple se celebrarà de manera telemàtica per segona vegada i es podrà seguir a través del canal de YouTube de l’Ajuntament de Canovelles.

 

Entre els punts de l’ordre del dia, destaquen aspectes econòmics, com l’aprovació del Pla Econòmic Financer de l’Ajuntament de Canovelles per als exercicis 2020-2021, i qüestions relacionades amb l’execució de contractes durant la crisi de la Covid-19, com la modificació del contracte del Servei de neteja viària i de recollida, eliminació i tractament de residus municipals del municipi de Canovelles o la impossibilitat d’execució del contracte de gestió indirecta mitjançant concessió del servei públic municipal de les piscines municipals de Canovelles “Thalassa”. També s’inclouen a l’orde del dia diversos punts en relació a l’educació, com l’aprovació del Conveni de col·laboració entre el Departament d´Educació i l’Ajuntament de Canovelles, per al lliurament de dispositius tecnològics per a l’alumnat en el marc del pla d’acció: centres educatius en línia. 

Tothom qui ho desitgi podrà veure la sessió en directe accedint al canal de YouTube del consistori. A més, la ple quedarà penjat al mateix canal on es podrà consultar amb posterioritat a la celebració de la sessió.

 

ORDRE DEL DIA

 1. PART RESOLUTIVA
 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior celebrada el dia 27 d’abril de 2020.
 1. Informació oficial relacionada amb la declaració de l’Estat d’alarma: Decrets de l’Alcaldia núms. 2020-0496, i 2020-0510 sobre aixecament parcial de la suspensió i reobertura parcial del mercat de venda no sedentària de Canovelles, i d’adequació de les condicions.
 1. Dictamen donant compte de l’informe de la Intervenció, corresponent al 1r. trimestre de 2020, enviat al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, donant compliment a l’Ordre per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació prevista a la LOEPSF (execució trimestral).

Expedient núm. 1147/2020

 1. Dictamen sobre l’aprovació de la publicació corresponent i donar compte de l’informe trimestral de Tresoreria i Intervenció corresponent al 1r. trimestre de 2020, en relació al Període Mig de Pagament (PMP).

Expedient núm. 1148/2020

 1. Dictamen sobre l’aprovació de la publicació corresponent i donar compte de l’informe de Tresoreria i Intervenció, corresponent al 1r. trimestre de 2020, sobre mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

              Expedient núm. 1149/2020

 1. Dictamen sobre l’aprovació del reconeixement de crèdits corresponents a l’exercici 2019.

Expedient núm. 1146/2020

 1. Dictamen sobre l’aprovació del Pla Econòmic Financer de l’Ajuntament de Canovelles per als exercicis 2020-2021.

             Expedient núm. 1203/2020

 1. Dictamen sobre l’aprovació de l’aplicació d’increment de les retribucions al personal funcionari, laboral i càrrecs electes de l’Ajuntament de Canovelles.

            Expedient núm. 572/2020

 1. Dictamen sobre l’apreciació de la impossibilitat d’execució del contracte de gestió indirecta mitjançant concessió del servei públic municipal de les piscines municipals de Canovelles “Thalassa”.

          Expedient 1109/2020

 1. Dictamen sobre la modificació del contracte del Servei de neteja viària i de recollida, eliminació i tractament de residus municipals del municipi de Canovelles, formalitzat amb URBASER, SA.

Expedient núm. 1623/2018

 1. Dictamen sobre l’aprovació de les Bases Reguladores del programa de subvencions per als centres educatius per a la igualtat d’oportunitats. Curs 2020-2021 i en endavant.

            Expedient núm. 568/2020

 1. Dictamen sobre l’aprovació del Conveni de col·laboració entre el Departament d´Educació i l’Ajuntament de Canovelles, per al lliurament de dispositius tecnològics per a l’alumnat en el marc del pla d’acció: centres educatius en línia.

Expedient núm. 1142/2020

 1. Proposta dels grups municipals Socialista i Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, per demanar la flexibilització de les regles fiscals amb la finalitat d’augmentar la capacitat pressupostària del món local.
 1. Proposta del grup municipal En Comú Podem, per la creació de l’oficina local d’habitatge.

 

 1. ACTIVITAT DE CONTROL
 1. Donar compte del Decret de l'Alcaldia número 456 de l’any 2020 en matèria de personal.
 1. Informació oficial de les regidories.

 

 1. PRECS I PREGUNTES

 

Darrera actualització: 26.05.2020 | 10:41