Sessió plenària ordinària

Dijous, 2 de febrer de 2023 de 20.30 h a 23.59 h

SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA

DIA 2 DE FEBRER DE 2023 – 20.30 HORES

Lloc: Sala Ma. Lluïsa Prat - Sala de Plens - de l’Ajuntament

Número 01/2023

ORDRE DEL DIA

 1. PART RESOLUTIVA
 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior celebrada el dia 24 de novembre de 2022.
 1. Dictamen sobre l’aprovació de l’aplicació al personal funcionari i laboral i càrrecs electes de l’Ajuntament de Canovelles de l’increment de retribucions previst a la LPGE; i de l’increment de l’import de les assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats.

           Expedient núm. 165/2023

 1. Dictamen sobre l’aprovació de l’adhesió al conveni marc de col·laboració entre l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya i l’Ajuntament de Canovelles, per al desplegament del Servei Públic de Ciberseguretat.

           Expedient núm. 3013/2022

 1. Dictamen sobre l’aprovació del conveni entre el Consell Comarcal del VO i l’Ajuntament de Canovelles per a l’execució de les actuacions previstes per a l’any 2022, en el marc del Programa de benestar emocional per a la infància i l’adolescència de la Diputació de Barcelona.

          Expedient núm. 2827/2022

 1. Dictamen sobre l’aprovació inicial del Protocol d’abordatge de les violències masclistes de l’Ajuntament de Canovelles.

          Expedient núm. 3782/2022

 1. Dictamen sobre l’aprovació del Protocol Addicional per al 2023 del conveni entre el Consell Comarcal del VO i l’Ajuntament de Canovelles per a l’elaboració, la concertació, l’execució i el finançament de polítiques públiques de turisme 2022-2025, i aprovació del Pla d’Acció de Turisme de 2023.

          Expedient núm. 3213/2021

 1. Dictamen sobre l’aprovació del conveni entre el Consell Comarcal del VO i l’Ajuntament de Canovelles per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de salut pública.

          Expedient núm. 1692/2022

 1. Dictamen sobre l’aprovació inicial del Pla director anomenat “Pla Director de Sostenibilitat del servei d’aigua del municipi de Canovelles”.

         Expedient núm. 3764/2022

 1. ACTIVITAT DE CONTROL
 1. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia números 1915, 1916, 1982, 1983, 2025, 2140, 2174, 2175, 2209, 2212, 2225, 2228, 2233, i 2242 de l’any 2022, i números 14, 27, 28, i 46 de l’any 2023 en matèria de personal.
 1. PRECS I PREGUNTES

 

Ajuntament de Canovelles

Plaça de l'Ajuntament, 1 - 08420 Canovelles - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 93 846 45 55
Adreça electrònica: ajuntament@canovelles.cat
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 30.01.2023 | 15:24