Procés selectiu per a la creació d'una borsa de treball d'auxiliars administratius

Procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball d'auxiliars administratius de l'Ajuntament de Canovelles, mitjançant sistema de concurs-oposició, per nomenaments de funcionaris interins, contractacions temporals per atendre necessitats urgents i inajornables.

Publicat anunci del decret de la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos i convocatòria de proves selectives

Termini per a la presentació de reclamacions a la llista provisional d'admesos/exclosos: del 24/01/2022 al 04/02/2022.

Data prova nivell de coneixements de llengua catalana: 23/02/2022.

Data exercici teòric: 14/3/2022.

 

Darrera actualització: 21.01.2022 | 07:49