Procés selectiu d'una plaça de Conserge

Procés de selecció, pel procediment de concurs oposició lliure, per a la cobertura definitiva d’una plaça de Conserge de la plantilla de personal laboral, corresponent al grup de classificació AP i per a la creació d’una borsa de treball.

Termini de presentació de sol·licituds pendent de la publicació de la convocatòria al BOE.

 

Darrera actualització: 25.07.2019 | 08:24