Procés selectiu d'una plaça de Conserge

Procés de selecció, pel procediment de concurs oposició lliure, per a la cobertura definitiva d’una plaça de Conserge de la plantilla de personal laboral, corresponent al grup de classificació AP i per a la creació d’una borsa de treball.

Convocatòria entrevistes: 15 de gener de 2019 (veure anunci)

 

Darrera actualització: 20.12.2019 | 13:18