Sol·licitud de volant d'empadronament

Document emès per l'Ajuntament que informa les dades actuals que consten al Padró Municipal d'Habitants, d'una persona en una adreça concreta.

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona interessada o un/a sol·licitant autoritzat/da.
En cas que l'interessat/da sigui menor de 18 anys, només podrà realitzar el tràmit els pares o el/la tutor/a legal.

Cal aportar:

 • Document d’identitat vigent de la persona sol·licitant

  Original del document d'identitat (DNI, NIE o Passaport).
  Els ciutadans dels estats membres de la Unió Europea han de presentar Document d’Identitat del país d’origen acompanyat del certificat d’alta en el Registre d’estrangers emès per la Policia Nacional (original i fotocòpia).

 • Autorització de representació (només si el/la sol·licitant no és la persona interessada)

  En cas que el/la sol·licitant no sigui la persona interessada, haurà de presentar l'autorització de representació de la persona interessada signada acompanyada de la fotocòpia del seu document d'identitat i original i fotocòpia del document d'identitat del sol·licitant.

 • Llibre de familia

  En cas que la persona interessada sigui menor de 18 anys, original del document d'identitat del pare, mare o tutor/a legal, més l'original del llibre de família, partida de naixement o document acreditatiu.
  Segons les circumstàncies particulars dels/les menors, es podrà requerir documentació addicional.

Canals de tramitació:

 • Presencial

  -- La persona sol·licitant s'ha de presentar a les oficines de l'OAC -- En cas que l'interessat/da sigui menor de 18 anys, només podrà realitzar el tràmit els pares o el/la tutor/a legal.

Oficina d'atenció a la ciutadania (OAC)

Carrer Sant Jordi, 46 - 08420 Canovelles - Barcelona (Espanya)
Telèfon: 93 846 45 55
Fax: 93 846 53 02
Adreça electrònica: oac@canovelles.cat
Lloc web: www.canovelles.cat/
Horari:  
Dilluns, dimecres i divendres, de 8.15 a 14 hores.
Dimarts i dijous, de 8.15 a 18 hores.
HORARI DE NADAL:
• Del 27/12/2022 al 05/01/2023 de 8.15 h a 14.00 h.
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 22.11.2022 | 12:57