Sol·licitud de certificat històric d'empadronament

Document emès per l'Ajuntament que acredita l'empadronament d'una persona en el municipi encara que en l'actualitat no estigui donada d'alta.

Quan es dóna resposta:

El certificat estarà disponible en 24/48 hores.

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona interessada o un/a sol·licitant autoritzat/da.
En cas que l'interessat/da sigui menor de 18 anys, només podrà realitzar el tràmit els pares o el/la tutor/a legal.
En el cas que el certificat s’hagi d’emetre a nom d’una persona difunta, el pot sol·licitar el cònjuge, els fills o l’hereu/va (acreditant aquesta relació amb els documents acreditatius).

Cal aportar:

 • Autorització de representació (només si el/la sol·licitant no és la persona interessada)

  En cas que el/la sol·licitant no sigui la persona interessada, haurà de presentar l'autorització de representació de la persona interessada signada acompanyada de la fotocòpia del seu document d'identitat i original i fotocòpia del document d'identitat del sol·licitant.

 • Llibre de familia

  En cas que la persona interessada sigui menor de 18 anys, original del document d'identitat del pare, mare o tutor/a legal, més l'original del llibre de família, partida de naixement o document acreditatiu.
  Segons les circumstàncies particulars dels/les menors, es podrà requerir documentació addicional.

 • Partida de defunció

  En cas que el certificat s'hagi d'emetre a nom d'una persona difunta, partida de defunció (original i fotocòpia), document d’identitat de la persona sol·licitant (original i fotocòpia) i documentació acreditativa del vincle amb la persona difunta (llibre de família...).

 • Document d’identitat de la persona sol·licitant

  Original del document d'identitat (DNI, NIE o Passaport).
  Els ciutadans dels estats membres de la Unió Europea han de presentar Document d’Identitat del país d’origen acompanyat del document acreditatiu del número d'identitat d'estranger (N.I.E), que li ha estat assignat en el Registre Central d'Estrangers emès per l'administració competent (original i fotocòpia).

Canals de tramitació:

 • Presencial

  -- La persona sol·licitant s'ha de presentar a les oficines de l'OAC. Per ser atès, cal demanar cita prèvia trucant al 93 846 45 55 o de manera online a través de la pàgina web de l'Ajuntament. -- En cas que l'interessat/da sigui menor de 18 anys, només podrà realitzar el tràmit els pares o el/la tutor/a legal

Oficina d'atenció a la ciutadania (OAC)

Plaça de l'Ajuntament, 1 - 08420 Canovelles - Barcelona (Espanya)
Telèfon: 93 846 45 55
Fax: 93 846 53 02
Adreça electrònica: oac@canovelles.cat
Lloc web: www.canovelles.cat/
Horari:  
Dilluns, dimecres i divendres, de 8.15 a 14 hores.
Dimarts i dijous, de 8.15 a 18 hores.
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 14.06.2023 | 14:41