Servei de recollida d'escombraries orgànica

A Canovelles es disposa del servei de recollida selectiva de la matèria orgànica (FORM).

El reciclatge de la matèria orgànica és un dels objectius prioritaris de l'Agència de residus de Catalunya (ARC) i del Pla de gestió comarcal dels residus municipals del Vallès Oriental.

De l'1,5 kg de residus domèstics que cada ciutadà de la comarca genera diàriament de mitjana, la meitat són restes orgàniques. Si aquestes restes les llencem barrejades amb les altres deixalles perdem la possibilitat de treure'n profit, en canvi, si les separem correctament, n'aconseguim adob per a utilitzar a jardins i horts (compost) i energia elèctrica. Aquests processos de transformació es duen a terme a la planta de compostatge que "el Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental" té a Granollers.

Hi ha uns contenidors específics per dipositar-hi les restes de menjar i petites quantitats de residus verds de jardí que els ciutadans han hagut de separar, prèviament, a casa.

Si genereu gran quantitat de restes orgàniques procedents del vostre jardí, retalls de gespa i/o esporga, les heu de portar a la deixalleria.

La recollida selectiva de matèria orgànica dels municipis de la comarca permet l'aprofitament i la valorització d'aquesta fracció de les deixalles. Les restes de menjar i vegetals es porten a la planta de tractament de Granollers. En aquesta instal·lació es realitza el procés de compostatge, l'adob que se'n obté s'utilitza posteriorment en usos agrícoles. La planta incorpora, a més, una novetat: aprofita el biogàs procedent de la maduració d'aquestes restes orgàniques per a obtenir energia elèctrica. Aquesta innovació permet extreure el màxim rendiment de la matèria orgànica que arriba a la planta, i produir energia elèctrica que s’exporta a la xarxa.

Aproximadament el 50% de la brossa que generem és matèria organica i es pot reutilitzar!

No realitzar la recollida selectiva repercuteix a la taxa de les escombreries!

Com ho hem de fer?

  1. Separeu bé les restes de menjar; tingueu cura que no hi hagi plàstics, llaunes, vidres, ferralla ni altres residus no orgànics anomenats impropis.Quant més impropis hi ha al contenidor de la matèria orgànica, més difícil és el tractament i això n'encareix el procés (que paguem entre tots els ciutadans de Canovelles). És necessari fer la separació de residus en fraccions: Vidre, paper, plàstics/llaunes, matèria  orgànica i rebuig i és cosa de tots intentar-ho de fer el millor possible.

  2. Llenceu aquestes restes dins una bossa que tindreu col·locada en el cubell específic (de color marró). La bossa és millor que sigui de paper o de plàstic compostable (que disposi del Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental).

  3. Dipositeu les bosses, una vegada plenes i ben tancades, als contenidors de color marró. La recollida d'aquesta fracció es realitza els dilluns, els dimecres i els divendres. Traieu-les al vespre per evitar pudors durant el dia.

  4. El camió les passarà a recollir i les portarà a la planta de compostatge on seran transformades en compost i energia.

Al contenidor marrò hi podem posar:      

Petites quantitats de restes de jardineria i restes de menjar i de la cuina:

- Restes de fruita i verdura
- Restes de carn i peix 
- Paper de cuina i tovallons bruts 
- Closques d'ou i fruita seca
- Marro de cafè i restes d'infusions

No hi podem dipositar: 

- Plàstics
- Vidre
- Llaunes i metalls 
- Brics
- Paper d'alumini 
- Bolquers i compreses
- Restes de bricolatge

       

 

Si trobes els contenidors plens o amb brutícia al voltant, truca al 93 860 41 55

Cada cosa al seu lloc

Realitzar la recollida selectiva correctament és beneficiós per al medi ambient i redueix el cost del tractament dels residus.  És per això que heu de fer la separació de la brossa que genereu a les llars i posar-la als contenidors adients.

Oficina d'atenció a la ciutadania (OAC)

Plaça de l'Ajuntament, 1 - 08420 Canovelles - Barcelona (Espanya)
Telèfon: 93 846 45 55
Fax: 93 846 53 02
Adreça electrònica: oac@canovelles.cat
Lloc web: www.canovelles.cat/
Horari:  
HORARI
Dilluns, de 8.00 a 18.00 hores.
De dimarts a divendres, de 8.00 a 14.00 hores.
Per ser atès, cal demanar cita prèvia trucant al 93 846 45 55.
Veure situació en el mapa

Deixalleria

C. Indústria, 100 - 08420 Canovelles - Barcelona
Telèfon: 93 846 84 52
Horari:  
De dimarts a divendres: de 10 a 13 h i de 16 a 19 h Dissabte: de 9 a 15 h Diumenge: de 9.30 a 14 h Dilluns: tancat Recordeu que el servei de deixalleria és gratuït per als particulars.
Horari juliol i agost: Dimarts de 16 a 19 h i de dimecres a diumen
Veure situació en el mapa
Darrera actualització: 09.01.2018 | 11:25