Serveis

 • Centre Obert Casa Nostra

  Servei d’atenció socioeducativa diürn adreçat a famílies amb nens i nenes de Canovelles en edats compreses entre els 6 i els 12 anys. Es fa especial atenció als nens i nenes considerats en situació de risc social o vulnerabilitat social.

 • El Racó, espai materno-infantil

  Servei d’atenció socioeducativa diürn adreçat a famílies que aviat tindran un fill/a i a aquelles amb infants de 0 a 3 anys. El Racó vol incidir en la millora de qualitat de vida dels infants, promovent els seus drets i vetllant per les seves necessitats per mitjà d'uns espais de trobada entre les famílies i els infants, a través de la intervenció de professionals experts.

 • Escola Bressol Municipal Marta Mata

  Servei que s'encarrega d'impartir el primer cicle d'educació infantil i aporta elements d'aprenentatge per al desenvolupament personal dels/de les infants d'entre 0 a 3 anys.

 • Oficina Municipal d'Escolarització de Canovelles

  Servei municipal d'atenció a la ciutadania per a l'escolarització dels infants i joves en edat d'ensenyaments obligatoris de la població de Canovelles fora del termini establert pel Departament d'educació per a preinscripció i matriculació.

 • Centre de Formació d’Adults (CFA)

  Servei prestat per la Generalitat de Catalunya. S'encarrega de donar resposta educativa a tota la ciutadania, amb especial èmfasi en la formació compensadora de dèficits educatius, tant pel que fa a perfeccionar les habilitats personals com en la millora dels coneixements i capacitats professionals, la comprensió de l'entorn i la dinàmica participativa en la societat. Aprenentatge al llarg de la vida.

 • Oficina de Català

  Servei prestat per la Generalitat de Catalunya. Imparteix cursos segons oferta anual del Consorci de Normalització Lingüística i informa sobre els cursos de llengua que es fan a tota la comarca. Ofereix assessorament, gestió lingüística a empreses i entitats, i recursos per a l'autoaprenentatge.

 • Servei d’Acompanyament Juvenil – La Kl@b

  Servei d'acompanyament juvenil que ofereix un espai educatiu per als joves de Canovelles. S'adreça a adolescents entre 12 i 16 anys que estiguin cursant l'E.S.O, i que resideixin a Canovelles. Una part de les places estan reservades al criteri de l'equip educatiu i Serveis Socials.

 • Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD)

  Servei per informar, orientar i assessorar i atendre de manera personalitzada les dones del municipi sobre la igualtat d'oportunitats, i per detectar i prevenir necessitats i problemàtiques emocionals.

 • Programes de sensibilització en igualtat de gènere

  Servei que s'encarrega de realitzar accions de conscienciació a la ciutadania en general en relació amb la igualtat d'oportunitats de les dones en tots els àmbits de la societat i a sensibilitzar i conscienciar la població sobre la igualtat entre dones i homes.

 • Servei d’Ajuda Econòmica i Suport a les Entitats

  Servei que s'encarrega de prestar assessorament, informació i acompanyament a la realitat associativa del municipi. 

 • Servei d’Activitats Esportives (SAE)

  Servei que s'encarrega de promocionar l'esport entre la ciutadania i les associacions municipals mitjançant l'organització d'activitats esportives i campanyes de difusió així com d'una oferta de diversos equipaments esportius.

 • Complex Esportiu Municipal Thalassa

  Servei que s'encarrega de mantenir en bon estat i promocionar l'ús d'aquest equipament lúdic. 

 • Biblioteca Municipal Frederica Montseny

  Servei que s'encarrega de facilitar tot tipus de coneixement i informació a les persones usuàries.

 • Centre d'Interpretació: "LA NOSTRA MEMÒRIA, Patrimoni de Canovelles"

  Servei que s'encarrega d'oferir i difondre una visió global de la història, de les característiques humanes i naturals o de la riquesa patrimonial del municipi.

 • Organització i promoció de Festes populars

  Servei que s'encarrega de promocionar i organitzar el conjunt de festes tradicionals que tenen lloc al municipi amb l'objectiu de celebrar, al llarg de tot l'any, aquelles dates assenyalades per motius històrics, culturals, etc. 

 • Servei d’Activitats Culturals – Centre Cultural

  Servei de formació i de dinamització cultural de referència al municipi. Inaugurat el 1988, ofereix activitats per a totes les edats i organitza tallers, sortides, xerrades i altres activitats dinamitzadores culturals.

 • Teatre Auditori Can Palots

  Servei que s'encarrega de la  difusió de les arts escèniques, tant de caràcter professional com amateur.

 • Transport urbà

  Servei prestat per Autobusos Sagalés que s'encarrega del transport públic que ofereix desplaçaments entre les diferents àrees, barris o zones de Canovelles.

 • Transport interurbà

  Servei prestat per Autobusos Sagalés que s'encarrega del transport públic que ofereix desplaçaments entre les diferents àrees, barris o zones de Canovelles i entre diferents poblacions o municipis.

 • Promoció de la mobilitat sostenible

  Servei que s'encarrega d'habilitar i mantenir els espais públics per a l'aparcament regulat de vehicles tant de cotxes com de motos, promovent les pràctiques sostenibles entre la ciutadania. 

Darrera actualització: 14.12.2016 | 10:34
Darrera actualització: 14.12.2016 | 10:34