Procés selectiu per a la provisió, pel sistema de concurs de mobilitat horitzontal, d’una plaça d’Inspector/a de la policia local, grup de titulació A2 (antic B)

Procés selectiu per a la provisió, pel sistema de concurs de mobilitat horitzontal, d’una plaça d’inspector/a de la policia local, enquadrada en l'escala d'administració especial, subescala de serveis especials, escala executiva, grup de titulació A2 (antic B).

Publicat resultat del procés selectiu   

Darrera actualització: 24.03.2020 | 13:09