Procés selectiu per a la provisió, pel sistema de concurs de mobilitat horitzontal, d’una plaça d’Inspector/a de la policia local, grup de titulació A2 (antic B)

Procés selectiu per a la provisió, pel sistema de concurs de mobilitat horitzontal, d’una plaça d’inspector/a de la policia local, enquadrada en l'escala d'administració especial, subescala de serveis especials, escala executiva, grup de titulació A2 (antic B).

Publicat anunci sobre la convocatòria de proves selectives  

Darrera actualització: 24.02.2020 | 14:21