Procés selectiu per a la creació d'una borsa de treball d'Auxiliar administratiu/va.

Procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball d’Auxiliar administratiu/va per a contractacions temporals i/o nomenaments interins de l’Ajuntament de Canovelles, mitjançant sistema de concurs-oposició per a cobrir de manera àgil possibles vacants, nomenaments, contractacions temporals o per atendre necessitats urgents i inajornables.

Procés selectiu finalitzat.

Darrera actualització: 11.02.2020 | 13:39