Procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de Tècnic/a Informàtic/a

Procés de selecció per a la constitució d’una borsa de treball de Tècnic/a informàtic/a per a contractacions temporals de l’Ajuntament de Canovelles, mitjançant sistema de concurs-oposició per cobrir possibles vacants, contractacions eventuals, interinatges o per atendre necessitats urgents i inajornables.

 

 

 

Publicat anunci de la llista d'aspirants admesos i exclosos i convocatòria de proves.

 

 

 

Darrera actualització: 23.12.2020 | 08:24