Procés selectiu per a la cobertura definitiva d'una plaça de Tècnic/a de promoció econòmica

Procés selectiu per a la cobertura definitiva d'una plaça de Tècnic/a de promoció econòmica pel procediment de concurs oposició, mitjançant una relació de règim laboral, i la formació d'una borsa de treball per cobrir possibles vacants, contractacions o nomenaments temporals o per atendre necessitats urgents i inajornables.

 

Publicat anunci de la convocatòria del procés selectiu al BOE.

TERMINI OBERT DE PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES: DEL 17/05/2022 AL 7/06/2022.

Podeu fer la presentació de la instància telemàtica aquí.

La taxa per poder participar el procés selectiu és de 20,81€. Per abonar la taxa s'ha de fer un ingrés/transfarència en el compte bancari de l'Ajuntament de Canovelles ES32 2100 0307 9902 0000 9223 indicant en el concepte "RHTPE+NÚMERO DNI".

 

Darrera actualització: 20.05.2022 | 14:06