Procés selectiu cobertura una plaça d'Oficial 1a d'obres

Procés selectiu, pel procediment de concurs oposició lliure, per a la cobertura definitiva d'una plaça de personal laboral, amb la categoria professional d'Oficial 1a d'obres, grup de classificació C, subgrup C2 i per a la creació d'una borsa de treball.

Pendent publicació convocatòria en el DOGC i BOE per iniciar el termini de presentació de sol·licituds

Darrera actualització: 13.10.2021 | 08:43