Plataforma del voluntariat educatiu de Canovelles

Divendres, 9 de desembre de 2016 a les 14:40

La plataforma del voluntariat educatiu de Canovelles, vinculada al Consell Escolar Municipal, és una estructura que posa en contacte els centres educatius i els ciutadans i ciutadanes majors de 18 anys que volen fer tasques de voluntariat educatiu als centres de primària i secundària de Canovelles, aportant el seu temps i les seves capacitats per ajudar en tasques relacionades amb l'estudi assistit, l'acompanyament a sortides, el foment de la lectura, suport a P3 a inici de curs, acollida famílies nouvingudes, biblioteca escolar, suport informàtic, alfabetització digital a famílies, reutilització de llibres, etc.

La plataforma vol ser un gestor d’oportunitats que reculli les demandes dels centres educatius de Canovelles i els oferiments de tasques de voluntariat; avaluarà el perfil i disponibilitat de la persona voluntària i farà una proposta concreta d’assignació a una tasca. La participació estarà condicionada a l’acord entre ambdues parts.

S’entén per voluntariat educatiu el conjunt d’activitats que permeten ajudar en el funcionament de les escoles del municipi, que no substitueixen tasques professionals i que són desenvolupades per persones voluntàries, que no implica una relació laboral, funcionarial, mercantil o qualsevol altra retribuïda, i que compleixen els requisits següents: que tinguin caràcter altruista i solidari, que es facin de forma lliure i no per obligació o deure jurídic, que es duguin a terme sense prestació econòmica i que es desenvolupin en els centres educatius del municipi

Darrera actualització: 09.12.2016 | 14:39