Pla Educatiu d’Entorn de Canovelles

Divendres, 9 de desembre de 2016 a les 14:35

Al PEE de Canovelles, les actuacions que es porten a terme són consensuades per la comunitat educativa local i implementades de forma corresponsable entre l'Ajuntament i el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Es tracta d'una suma d'esforços i de recursos que permeten multiplicar l'eficàcia de la intervenció educativa dels diversos agents del territori

Els Plans Educatius d'Entorn (PEE) són instruments que permeten articular actuacions educatives al territori amb la voluntat de donar una resposta integrada i comunitària a les necessitats educatives dels membres més joves de la nostra societat, coordinant i dinamitzant l'acció educativa en els diferents àmbits de la vida dels infants, joves i les seves famílies. A partir d'aquests projectes, l'educació ha de constituir una xarxa d'interrelacions a partir de la qual, tot l'entorn proporcioni una educació de tipus integral, contínua, cohesionadora, inclusiva, etc.

Els objectius principals del Pla d'entorn són, doncs, els de fomentar: la cohesió social a partir de l'educació intercultural; la llengua catalana; i la millora de l'èxit escolar per a tothom. El Pla Educatiu d'Entorn està adreçat a tot l'alumnat del municipi i dirigit especialment a col·lectius amb rics d'exclusió social i alumnes nouvinguts.

A Canovelles, el Pla Educatiu d'Entorn, es sustenta amb un conveni entre l'Ajuntament de Canovelles i la Generalitat, que aporten conjuntament els recursos que fan possible la realització de les actuacions. Aquestes actuacions estan emmarcades en una xarxa de cooperació educativa constituïda per agents educatius de tota índole: escola, família, entitats, administració pública, etc.

Responsable del Pla Educatiu d'Entorn:

Jordi Canal Utset

Telèfon: 938618983

Fax: 938618986

jcanal@canovelles.cat

Darrera actualització: 09.12.2016 | 14:35