Pla de prevenció de l'absentisme escolar

Dimecres, 6 de juliol de 2016 a les 13:50

Programa interdepartamental i interinstitucional que es va constituir al 1991.

Està format per dues comissions:

  1. Comissió de Seguiment del Pla: Directors/es de escoles i instituts de Canovelles, el inspector/a d'educació, professionals de l'EAP, Tècnic d'educació, Coordinadora de Serveis Personals i Educadora Social.
  2. Comissió avaluadora de casos: Professionals de l'EAP i equip LIC, Tècnic municipal d'Educació, Inspector/a d'Educació, Educadora Social i Integradora Social.

Objectiu: Establir mecanismes per garantir l'assistència de tot/es els/es menors en edat d'escolaritat obligatòria als seus centres.

Darrera actualització: 12.12.2016 | 16:10