Pacte local pels valors

Dimecres, 6 de juliol de 2016 a les 14:10

L'adhesió de l'Ajuntament de Canovelles al Fòrum l'Escola i la Ciutat, organitzat per l'Ajuntament de Barcelona i la Diputació de Barcelona, va propiciar que des del Consell Escolar Municipal de Canovelles s'impulsés, durant el curs 2001-2002, la constitució d'un grup de treball que dinamitzés un debat dins els centres educatius locals sobre les ponències del fòrum. Una de les qüestions sorgides del debat feia referència a les dificultats en la transmissió dels valors. Així s'observaven les dificultats i, a vegades, contradiccions entre l'escola, la família i la societat en la transmissió de valors, veient com la tolerància, la solidaritat i el respecte, que es transmeten des de l'escola, topen amb la competitivitat, l'individualisme i l'agressivitat que semblen ser els valors imperants en la nostra societat actual.

D'aquí se n'aportaven diverses solucions i una d'elles era la necessitat d'implementar un Pacte local pels valors que permetés un acord global de tots els agents educatius que intervenen al territori. Calia definir quins són els valors que cal transmetre en tots els àmbits i, a partir d'aquí, articular el compromís de treball d'aquests valors comuns.

El plenari del Consell Escolar Municipal del 19 de gener de 2003 va acordar fer seva aquesta línia de treball i impulsar-ne el desenvolupament per mitjà d'una nova Comissió de Treball que, integrada per representants dels centres educatius, de les AMPA i de l'Ajuntament, determinaria i definiria els valors que es consideressin prioritaris. Aquesta comissió va articular diversos procediments de participació en el marc dels sectors de la comunitat educativa local i presentà al plenari del CEM del 22 d'abril de 2004 la memòria del seu treball on venien definits els valors sobre els quals construir inicialment el Pacte.

Darrera actualització: 06.07.2016 | 14:11