Polítiques d'Igualtat i Col·lectivitat

Ma. Flor Sánchez Enrique

Amb competències sobre els àmbits de gestió següents:

  • Promoció de polítiques d'igualtat
  • Promoció de la defensa dels col·lectius vulnerables i contra la discriminació (LGTBI, racisme, homofòbia, sexisme, feminisme, masclisme)
  • Foment de les relacions interculturals
  • Relació amb entitats supramunicipals
  • Pla d'igualtat

Responsable tècnic

Montse Domínguez Llonga
Coordinadora de l'Àrea de Serveis a les Persones
Telèfon: 93 861 89 83
Adreça electrònica: dominguezlm@canovelles.cat

Línies bàsiques d'actuació

  • Impulsar accions amb les dones i per a les dones per tal de promoure la Igualat d'Oportunitats a fi de fer una societat més harmònica per a dones i homes ajudant en la sensibilització sobre gènere i Igualtat.
  • Afavorir a erradicar la violència de gènere i sensibilitzar cap una cultura del respecte mutu i d'educació democràtica, també a la vida privada, i promoure l'expressió i el llenguatge no discriminatori.
  • Vetllar i potenciar la salut psíquica de les dones del municipi.
  • Oferir i donar atenció personalitzada a totes aquelles dones que realitzin una demanda per una problemàtica personal derivada de la seva condició de dona i tractar de donar resposta a les seves necessitats, ja sigui de caire d'informació, assessorament jurídic i psicològic, tot orientant cap als recursos i serveis municipals ja existents: ocupació,lleure, salut.
  • Promoure la coeducació des de l'àmbit municipal, a fi de desenvolupar una educació que promogui la intercuturalitat, la diversitat i el respecte a la diferencia.

c. Ponent,9 - 08420 Canovelles - Barcelona
Nom de contacte: Ma. Flor Sánchez Enrique
Telèfon: 938618983
Fax: 938465302
Adreça electrònica: sanchezemrf@canovelles.cat
Horari:  
Hores concertades
Darrera actualització: 21.05.2021 | 13:03