Autorització per a la realització d'activitats amb risc d'incendi forestal i comunicació de crema

Dijous, 19 de novembre de 2020 a les 10:00

Informació sobre com realitzar la comunicació de crema o demanar l'autorització per a la realització d’activitats amb risc d’incendi forestal, tràmit que es pot realitzar directament a través del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació o bé a través de l'Ajuntament de Canovelles. 

 

A qui va adreçat el tràmit

A les persones físiques o jurídiques que poden dur a terme actuacions de risc que no estiguin previstes/planificades en un Pla de gestió amb el Centre de la Propietat Forestal (CPF).

En cas que les actuacions estiguin previstes/planificades en un Pla de gestió amb el CPF cal fer servir el tràmit Autorització per a la realització de treballs forestals en zones i períodes d'alt risc d'incendi - CPF

 

Requisits

A la pròpia comunicació i sol·licitud d’autorització d’activitat amb risc d’incendi forestal consten les condicions generals per portar a terme l'activitat, les mesures preventives i d'execució obligatòries i els casos i condicions en què no es pot realitzar l'activitat.

 

Termini de presentació

Autorització per a activitats amb risc d'incendi forestals. Entre el 15 de març i el 15 d'octubre.

Comunicació de crema. Entre el 16 d'octubre i el 14 de març.

Es pot presentar a diversos llocs:

 

Comunicació de crema

Actualment fora de termini.

 

Autorització per a la realització d’activitats amb risc d’incendi forestal (presentació telemàtica)

Per realitzar el tràmit directament amb la Generalitat de Catalunya cliqueu aquí. Per realitzar el tràmit a través de l'ajuntament heu de descarregar-vos la sol·licitud d’autorització en model oficial, complimentar-la, acompanyar-la del vostre DNI i accedir al tràmit "Instància general", on podreu adjuntar la documentació esmentada. 

L’activitat es podrà realitzar quan la persona interessada rebi l’autorització expressa del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya (DARP). Es recomana sol·licitar l’autorització amb més de 15 dies d’antelació per garantir una resposta en termini suficient.

 

Autorització per a la realització d’activitats amb risc d’incendi forestal (presencial)

S'ha de tramitar per instància adjuntant la sol·licitud d’autorització degudament complimentada i el DNI de la persona sol·licitant, demanar cita prèvia al número de telèfon 93 846 45 55 per tal de tramitar-la a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania. L’activitat es podrà realitzar quan la persona interessada rebi l’autorització expressa del DARP. Es recomana sol·licitar l’autorització amb més de 20 dies d’antelació per garantir una resposta en termini suficient.

 

Darrera actualització: 21.05.2021 | 14:05