Tots els grups municipals de Canovelles presenten conjuntament una moció de suport al pacte d’Estat contra la violència de gènere.

Dilluns, 4 de febrer de 2019 a les 11:30

Davant de les terribles estadístiques sobre la violència envers les dones, l’Ajuntament de Canovelles fa un front comú sense cap fissura. El compromís dels grups municipals amb la democràcia i la llibertat de les dones és ferm.

El Ple de l'Ajuntament de Canovelles acorda per unanimitat:

1. Reforçar i continuar posant en valor les mesures contingudes en Pacte d'Estat en matèria de violència de gènere amb l'objectiu de combatre el terrorisme masclista, el problema més greu que sofreix actualment la societat espanyola i catalana que és fruit d'una cultura i educació profundament antidemocràtica i que parteix de la idea de la superioritat de l'home sobre la dona.

2. Manifestar la seva repulsa a totes les manifestacions d'aquesta violència, el seucompromís amb les víctimes i declarar tolerància zero amb els maltractadors.

3. Expressar el seu rebuig a qualsevol posicionament polític que propugni l'eliminació o menyspreu de les mesures de protecció de les dones enfront de la violència masclista, així com el drama social i les conseqüències que té per a les víctimes.

4. En aquest sentit, rebutjar l'adopció de qualsevol tipus d'acord, explícit o implícit, amb formacions que plantegen la supressió o reducció de les mesures de protecció de les dones, donant així cobertura a polítiques irresponsables que comporten un altíssim risc d'agreujar el problema.

5. En el marc del reforç de les iniciatives per a combatre aquesta xacra, es compromet a impulsar l'aplicació de la Llei de mesures de protecció integral contra la violència de gènere i la Llei del dret de les dones a eradicar la violència masclista, en coordinació amb tots els poders públics."

Darrera actualització: 04.02.2019 | 12:32