Actualització de la parada del mercat

Si teniu parada al mercat dels diumenges, cal actualitzar-la cada any.

Per tal de procedir a l’actualització caldrà presentar original i còpia de la següent documentació:

  • DNI /NIE.
  • Certificat emès per la tresoreria de la seguretat social que justifiqui el pagament mes a mes durant l’últim periode o 12 rebuts d’autònoms pagats a la seguretat social de l’últim període (any 2016)
  • No serà vàlid certificat de no deute o d’estar al corrent de pagament amb la seguretat social.
  • Comprovant de disposar  d’una assegurança de responsabilitat civil de la seva instal·lació i activitat amb una cobertura mínima de 300.000 €.

Les parades d’alimentació han d’aportar a més a més

  • Certificat formació en manipulació d’aliments
  • En el cas de rostisseries, bars, parades d’olives, xurreries.. caldrà aportar certificat de gestor de residus o punt de recollida 2016.

No s’admetrà documentació incompleta o il·legible.

Per poder fer entrega de la documentació i poder actualitzar la seva autorització del mercat, caldrà estar al corrent de pagament de la taxa del mercat setmanal.

Una vegada finalitzat el període d’entrega de documentació, l’ajuntament procedirà a la cancel·lació de les autoritzacions que no l’hagin entregada o no estiguin al corrent de pagament de la taxa del mercat.

El termini d'aquest any 2017 per lliurar la documentació és a partir del 19 de febrer a l'oficina del mercat en el següent horari: 

- Diumenge 19 de febrer de 7.30 a 11 hores.

-Dimecres 22 de febrer de 15 a 18 hores.

-Dimecres 1 de març de 15 a 18 hores.

-Diumenge 5 de març de 7.30 a 11 hores.

Oficina del mercat

Carrer Prat núm. 11 - 08420 Canovelles - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 93 846 75 76
Correu electrònic: mercat@canovelles.cat
Horari:  
Dilluns de 15 a 19 h
Veure situació en el mapa
Darrera actualització: 15.02.2017 | 18:23