Procés selectiu per a la creació d'una borsa de treball d'Auxiliar administratiu/va.

Procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball d’Auxiliar administratiu/va per a contractacions temporals i/o nomenaments interins de l’Ajuntament de Canovelles, mitjançant sistema de concurs-oposició per a cobrir de manera àgil possibles vacants, nomenaments, contractacions temporals o per atendre necessitats urgents i inajornables.

Termini obert de presentació de sol·licituds.

Darrera actualització: 27.08.2019 | 07:55