Votacions dels punts del ple de l'Ajuntament

Divendres, 1 de febrer de 2019 a les 10:00

El 31 de gener d’enguany es va celebrar la darrera sessió plenària a l'Ajuntament amb els següents punts de l'ordre del dia i les següents votacions dels grups polítics:

votacions dels grups polítics:

Votació del tractament a la sessió Plenària d’un punt d’urgència que no consta a l’ordre del dia:

0.- Proposta del grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, per incorporar al patrimoni cultural de Canovelles la casa-santuari de la Mare de Déu de Ballulla. Votacions: Aprovat per unanimitat.

ORDRE DEL DIA

 1. PART RESOLUTIVA
 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior celebrada el dia 29 de novembre de 2018. Votacions: Aprovat per unanimitat.
 2. Dictamen sobre la ratificació del Decret de l’Alcaldia número 2018-1507, d’11  de desembre de 2018, d’aprovació  del contingut i la signatura del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental, per a l’execució del projecte “Vallès Oriental 4.0”. Votacions: Aprovat per unanimitat.
 3. Dictamen sobre la ratificació del Decret de l’Alcaldia número 2018-1582, de 14  de desembre de 2018, d’aprovació del contingut del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental per a la prestació d’assistència tècnica en el marc de la realització del Programa de Treball i Formació. Votacions: Aprovat per unanimitat.
 4. Dictamen sobre l’aprovació de l’aplicació d’increment de les retribucions al personal funcionari i laboral de l’Ajuntament de Canovelles. Votacions: Aprovat per unanimitat.
 5. Dictamen sobre l’aprovació inicial de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Municipal, a l’àmbit del Sector “Ca la Piua” de Canovelles, versió desembre de 2018. Votacions: Aprovat per unanimitat.
 6. Dictamen sobre l’aprovació de l’addenda per a l’any 2019 del V conveni interadministratiu de col·laboració per la coordinació, programació i finançament dels serveis socials, entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de Canovelles. Votacions: Aprovat per unanimitat.
 7. Dictamen sobre l’aprovació del contingut i la signatura del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Canovelles i la Fundació Bancària “La Caixa” per al programa Caixaproinfància. Votacions: Aprovat per unanimitat.
 8. Dictamen sobre l’aprovació de les Bases reguladores per a la concessió d’ajuts econòmics per al pagament de l’impost sobre béns immobles (IBI) a famílies monoparentals. Votacions: Aprovat per unanimitat.
 9. Proposta del grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, sobre les armes nuclears i de suport al tractat sobre la prohibició de les armes nuclears. Votacions: Aprovat per unanimitat.
 10. Proposta dels grups municipals Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal i Socialista, sobre la necessitat de recursos per garantir l’oferta de menjador de qualitat que cobreixi les necessitats alimentàries de la diversitat del nostre alumnat. Votacions: Aprovat per unanimitat.
 11. Proposta dels grups municipals Socialista, Canovelles Canvia-Entesa, Ciutadans-C’s, Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Partit Popular, i Convergència i Unió de l’Ajuntament de Canovelles, de suport a les mesures del Pacte d’Estat contra la violència de gènere. Votacions: Aprovat per unanimitat.
 12. Proposta del grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, per incorporar al patrimoni cultural de Canovelles la casa-santuari de la Mare de Déu de Ballulla. Votacions: Aprovat per unanimitat.
 1. ACTIVITAT DE CONTROL

13.- Donar compte dels Decrets de l'Alcaldia números 1506, 1573, 1627, 1639, i 1640 de l’any 2018, i número 74 de l’any 2019 en matèria de personal.

 1. PRECS I PREGUNTES

 

 

 

Darrera actualització: 04.02.2019 | 14:38