Votacions a la sessió plenària extraordinaria urgent Dimarts 30 d'abril de 2019

Dijous, 2 de maig de 2019 a les 11:45

Dimarts, 30 d'abril, a les 20.45 h tindrà lloc a la Sala Ma. Lluïsa Prat -Sala de Plens-, Sessió plenària extraordinària urgent.

Amb el següent ordre del dia:

ORDRE DEL DIA

A) PART RESOLUTIVA

1. Votació de la ratificació de la convocatòria extraordinària urgent de la sessió del Ple . VOTACIONS: Aprovat per unanimitat

2. Proposta sobre la rectificació de l'error material de transcripció existent en el Plec de prescripcions tècniques particulars de la licitació del servei de neteja viària i de recollida, eliminació i tractament de residus municipals en el municipi de Canovelles. Expedient 1623/2018.VOTACIONS: Aprovat per unanimitat

Darrera actualització: 02.05.2019 | 12:00