Per una bona convivència a l'estiu

Dimarts, 4 de juliol de 2017 a les 09:00

Recordem què diu la normativa pel que fa a horaris, sorolls i neteja de l’espai en relació a les terrasses i vetlladors a la via pública.

Les persones titulars de llicències d’autorització d'ús de la via pública amb terrasses i vetlladors tenen, entre d’altres, les obligacions següents, segons l'Ordenança municipal reguladora: 

  • Retirar la instal·lació diàriament en finalitzar l'horari autoritzat, en període de vacances i quan l’establiment estigui tancat al públic. Les instal·lacions autoritzades s'hauran de retirar de la via pública, excepte que la llicència estableixi una altra condició. Es prohibeix l’ús del domini públic com a zona d'emmagatzematge.
  • La instal·lació, la retirada de mobiliari i la neteja de l’espai s’efectuaran de manera ordenada i silenciosa, evitant cops, arrossegaments, altres sorolls i possibles molèsties provinents d’aquestes operacions i s’adoptaran totes les mesures necessàries per garantir la convivència diürna i el descans nocturn del veïns.

Horaris:

  • Per la temporada d'estiu, entesa del 15 d'abril al 15 d'octubre, l'horari màxim serà de diumenge a dijous de 8 a 23 hores, divendres, dissabtes i vigílies de festius de 8 a 24 hores.
  • Per la revetlla de Sant Joan i Festa Major, es podrà fer ús del vetllador o terrassa fins l'horari autoritzat per tancar l'establiment.
  • En tots els supòsits anteriors, l'espai públic o terreny privat amb incidència a la via pública ha de quedar desocupat en la mitja hora posterior a la finalització de l'horari.
  • En cap cas no es podrà instal·lar abans de les 8 h del mati.

Neteja:

  • Caldrà deixar l'espai públic que s'ocupa com a conseqüència de la llicència, lliure, expedit i completament net a partir de l'horari de tancament de la terrassa.
  • Caldrà mantenir en tot moment en perfectes condicions de neteja la superfície que ocupen les terrasses i vetlladors i els seus voltants, de manera permanent i a la nit, abans de tancar l’establiment. El trasllat de les deixalles de la terrassa o vetllador al contenidor corresponent s’haurà de fer en recipients apropiats per no deixar residus a la via pública.

 

Sorolls:

  • Queda prohibit instal·lar, tant en l'espai delimitat per als vetlladors i terrasses com en els seus voltants, qualsevol aparell sonor com ràdios, televisors, reproductors de música, etc. La persona titular de la llicència ha d’evitar així mateix qualsevol altre soroll o molèstia que puguin ocasionar les persones usuàries i veïnes.

La persona titular de la llicència serà responsable d'advertir les persones usuàries del vetllador o terrassa dels possibles incompliments dels seus deures cívics, com la producció de sorolls, l'obstrucció del trànsit de vianants, etc.

Si tots respectem aquesta normativa bàsica que regula les terrasses o vetlladors, aconseguirem una millor convivència i menys molèsties als veïns. 

Darrera actualització: 03.07.2017 | 12:43