Novetats en la zona vermella

Dimarts, 2 d'octubre de 2018 a les 00:00

El carrer Sèquia també tindrà zona vermella i s'instal·larà una tercera màquina d'anul·lació de denúncies per facilitar aquest tràmit a l'usuari.

El passat 20 de juliol es va signar el nou contracte del servei de control d’estacionament de vehicles a la zona vermella de Canovelles. Un contracte que dona continuitat al servei que va entrar en funcionament al muncipi l'any 2013 i que ara s'amplia amb el carrer Sèquia, que també tindrà zona vermella. Com en les darreres vegades, hi haurà un període de prova de 15 dies per facilitar l'adaptació al nou serveii dels veïns i usuàris d'aquest carrer.

També s’instal·larà, com a novetat, una tercera màquina d’anul·lació de denúncies per facilitar aquest tràmit. 

Zona vermella

Què és la zona vermella?

La zona vermella de Canovelles té per objectiu crear zones d’estacionament limitat i controlat per tal d’afavorir la rotació dels vehicles i facilitar l’estacionament als veïns.Amb aquesta mesura es pretén aconseguir:

  • Major fluïdesa del trànsit al centre de la ciutat
  • Major facilitat d'aparcament per als veïns i visitants al municipi

Horari:

La limitació horària de la zona vermella  és de 10 a13.30 h, de dilluns a dissabte, i de17 a 20.30 h, de dilluns a divendres. 
L’estacionament màxim és de 90 minuts. 
Durant el mes d’agost i els festius no hi haurà servei d’estacionament limitat i controlat.

Beneficis per als residents en zones vermelles

En què consisteix?

Els veïns residents en trams de zona vermella, podran aparcar sense limitació horària en les franges horàries següents:

□        Al vespre: des de les 20 h fins a les 10.30 h de l’endemà. 
□        A migdia: des de les 13 h fins a les 17.30 h.

Qui hi té dret?

Aquells veïns que tinguin empadronat un vehicle (turisme) en qualsevol dels trams de carrer amb zona vermella.

Com aconseguir el distintiu de resident en trams de zona vermella

Els residents en trams de zona vermella que compleixin els requisits,rebran a casa seva el distintiu (adhesiu). Com a màxim  es podran demanar 2 distintius per domicili. S’haurà d’adherir, de forma ben visible, a la part superior del parabrisa davanter del vehicles. Si hi ha veïns que no han rebut el distintiu, el poden demanar a l’OAC prèvia presentació del rebut acreditatiu d’haver satisfet l’IVTM de l’any en curs per tal que puguin acreditar que són residents i així disposar d’aquest tipus de benefici.  

Com aconseguir el disc horari:

A l'oficina d'atenció a la ciutadania i a la Policia Local. Té un cost de 0,50€

Els carrers on s'implanta la zona vermella són:

c. Riera entre c.Narcís Monturiol i c.Sèquia 
c. Molí de la Sal 
c. Ponent 
c. Diagonal des de Pl. Constitució fins al c.Riera 
c. Diagonal des d'Isidre Duran i c.Verge del Pilar fins al Passeig Lluis Companys 
c. Sant Jordi entre c.Indústria i  c.Sant Eudald 
c. Indústria des de c.Narcís Monturiol fins la Plaça de la Constitució 
c.Sant Jordi entre c.Diagonal i c.Riera (Plaça Europa) 
c. Sol entre  c.Indústria i el c.Diagonal (Plaça Amistat) 
c. Verge del Pilar, des de c.Barcelona a c.Diagonal

Què és un ús incorrecte de la zona vermella?

□        La manca de comprovant horari. 
□        Col·locar defectuosament el document de control horari de manera que no permeti la seva lectura des de l’exterior. 
□        Col·locar el comprovant horari amb una hora que no es correspongui amb la real. 
□        Sobrepassar el límit horari indicat en el comprovant. 
□        Sobrepassar el màxim d’una hora i mitja d’estacionament, tot i haver canviat l’indicador de l’hora d’arribada. 
□        Estacionar fora dels límits de les marques viàries, de color vermell, de delimitació de les places d’estacionament. 
□        Estacionar vehicles que no siguin turismes, vehicles mixtes o altres vehicles destinats a transports de persones.

Quan es faci un ús incorrecte de la zona vermella es podrà denunciar el vehicle. La denúncia podrà ser anul·lada pagant 5€ en el termini màxim de dues hores des que s’hagi imposat. L’anul·lació es farà mitjançant una de les dues màquines que hi ha instal·lades als carrers Riera i Indústria o a les dependències de la Policia Local. Si no s’anul·la la denúncia, es podrà pagar la sanció en el termini de 20 dies comptats des de l’endemà del dia de la recepció de la notificació amb una reducció del 50% de l’import de la sanció.

Darrera actualització: 02.10.2018 | 11:56