L’Ajuntament ha celebrat la sessió plenària ordinària

Divendres, 1 de desembre de 2017 a les 10:30

El passat 30 de novembre, la sala de plens de l’Ajuntament va acollir la darrera sessió plenària ordinària de Canovelles. Un total de 29 punts van ser tractats durant una sessió assistida per molts veïns i veïnes del poble que, una vegada més, van omplir la sala.

Els punts de l'ordre del dia i les votacions de la sessió van ser les següents:

PART RESOLUTIVA

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors celebrades els dies 28 de setembre (Votacions: aprovada amb els vots a favor del PSC, PP, CiU, CC i C’s i l’abstenció d’ERC) i el 19 d’octubre i 23 de novembre de 2017 (Votacions: aprovades per unanimitat).

2. Dictamen donant compte de l’informe de la Intervenció, corresponent al 3r. trimestre de 2017, enviat al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, donant compliment a l’Ordre per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació prevista a la LOEPSF (execució trimestral). Expedient núm. 3081/2017

3. Dictamen sobre l’aprovació de la publicació corresponent i donar compte de l’informe de Tresoreria i Intervenció, corresponent al 3r. trimestre de 2017, sobre mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. Expedient núm. 3041/2017. Votacions: aprovat per unanimitat.

4. Dictamen sobre l’aprovació de la publicació corresponent i donar compte de l’informe trimestral de Tresoreria i Intervenció corresponent al 3r. trimestre de 2017, en relació al Període Mig de Pagament (PMP) donant compliment a l’Ordre per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament de informació prevista a la LOEPSF, i al Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol. Expedient núm. 3043/2017. Votacions: aprovat per unanimitat.

5. Dictamen sobre la ratificació del Decret de l’Alcaldia núm. 1323, de 5 d’octubre de 2017, d’adhesió a l’acord relatiu a la contractació de persones en situació d’atur inscrites com a demandants d’ocupació no ocupats en el marc del programa Treball i Formació promogut pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. Expedient núm. 2680/2017. Votacions: aprovat per unanimitat.

6. Dictamen sobre la ratificació del Decret de l’Alcaldia núm. 1296, de 28 de setembre de 2017, d’adhesió al conveni de col·laboració subscrit entre el Consorci Localret i la Diputació de Barcelona, per a la contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions. Expedient núm. 2703/2017. Votacions: aprovat amb els vots a favor del PSC, PP, CiU i C’s i l’abstenció de CC.

7. Dictamen sobre l’aprovació del reconeixement a favor d’un creditor, corresponent a l’exercici 2016. Expedient núm. 3242/2017. Votacions: aprovat per unanimitat.

8. Dictamen sobre la resolució de la discrepància manifestada en l’informe de la Intervenció i aprovació del reconeixement a favor d’un creditor, corresponent a l’exercici 2016. Expedient núm. 3138/2017. Votacions: aprovat per unanimitat.

 

9. Dictamen sobre la modificació del calendari fiscal per a l’any 2017. Expedient núm. 3267/2017. Votacions: aprovat per unanimitat.

10. Dictamen sobre la declaració de les obres per efectuar la rehabilitació dels balcons de l’edifici situat al carrer de la Riera núm. 6 de Canovelles, com d’especial interès o utilitat municipal. Expedient núm. 496/2017. Votacions: aprovat per unanimitat.

11. Dictamen sobre l’aprovació de la proposta d’estructura de costos del servei de recollida de residus i neteja viària. Expedient núm. 2090/2017. Votacions: aprovat amb els vots a favor de PSC, PP, CiU, ERC i C’s i el vot en contra de CC.

12. Dictamen sobre l’aprovació de l’Acord de Condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament de Canovelles pel període 2017-2019. Expedient núm. 3129/2017. Votacions: aprovat per unanimitat.

13. Dictamen sobre l’aprovació del contingut i de la signatura del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Canovelles i SOREA, SAU, per a la generació d’ajuts i mesures socials associades al servei municipal de subministrament d’aigua. Expedient núm. 1956/2017. Votacions: aprovat per unanimitat.

14. Dictamen sobre l’aprovació del manifest institucional: Dia internacional de la Ciutat Educadora 2017. Manifest de l’Ajuntament de Canovelles. Expedient núm. 3234/2017. Votacions: aprovat per unanimitat.

15. Dictamen sobre l’adhesió al Manifest Institucional del Dia Internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones. Expedient núm. 3236/2017. Votacions: aprovat per unanimitat.

16. Proposta del grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, en motiu del dia contra la violència envers les dones. Votacions: aprovat per unanimitat.

17. Proposta dels grups municipals Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Socialista, Canovelles Canvia-Entesa, Ciutadans-C’s, Partit Popular, i Convergència i Unió de l’Ajuntament de Canovelles,  per declarar el municipi de Canovelles, Zona Lliure de paradisos fiscals. Votacions: aprovat per unanimitat.

18. Proposta del grup municipal Canovelles Canvia-Entesa, en defensa de l’educació com a eina de cohesió. Votacions: aprovada amb els vots a favor de PSC, CC, ERC, CiU i els vots en contra del PP i C’s.  

19. Proposta del grup municipal Socialista, per fer de l’educació una eina fonamental per a la construcció d’una societat plenament democràtica, socialment cohesionada i econòmicament pròspera. Votacions: aprovada amb els vots a favor del PSC, CC, ERC i CiU i els vots en contra de PP i C’s.

20. Proposta del grup municipal Socialista, davant l’acte de l’audiència Nacional de presó incondicional per l’exvicepresident i set exconsellers. Votacions: aprovada amb els vots a favor del PSC i CC; els vots en contra del PP i C’s i les abstencions de CiU i ERC.

21. Proposta del grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Declaració Institucional per la llibertat de les preses i presos polítics.  Votacions: denegada amb els vots a favor d’ERC, CiU i un vot de CC; els vots en contra de PP i C’s i les abstencions de PSC i de dos regidors de CC.

22. Proposta del grup municipal Partit Popular, sobre la defensa de la integritat territorial d’Espanya. Votacions: denegada amb els vots a favor del PP i C’s; els vots en contra de PSC, CC, CiU i ERC.

23. Proposta del grup municipal Partit Popular, para apoyar y respaldar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado como garantes del estado de derecho. Votacions: denegada amb els vots a favor del PP i C’s i els vots en contra de PSC, CC, CiU i ERC.

24. Proposta del grup municipal Partit Popular, para la celebración del 40 aniversario de la Constitución Española. Votacions: denegada amb els vots a favor del PP i C’s i els vots en contra de PSC, CC, CiU i ERC.

25. Proposta del grup municipal Partit Popular, per la creació d’un Consell Municipal d’Infants. Votacions: denegada amb els vots a favor del PP; els vots en contra de PSC, CC, CiU i ERC i l’abstenció de C’s.   

26. Proposta del grup municipal partit Popular, de rendición de cuentas sobre el grado de cumplimiento del programa electoral del equipo de gobierno. Votacions: denegada amb els vots a favor del PP i els vots en contra de PSC, CC, CiU, ERC i C’s.

27. Proposta del grup municipal Partit Popular, per demanar al Consorci AOC l’alta de prestació del servei d’entitat de registre d’IDCAT. Votacions: denegada amb els vots a favor del PP i els vots en contra de PSC, CC, CiU, ERC i C’s.

28. Proposta del grup municipal Partit Popular, d’adhesió al decàleg de bones pràctiques de la comunicació local pública de la facultat de ciències de la Universitat Autònoma de Barcelona. Votacions: denegada amb els vots a favor del PP i els vots en contra de PSC, CC, CiU, ERC i C’s.

ACTIVITAT DE CONTROL

Donar compte dels Decrets de l'Alcaldia números 1235, 1318, 1370, 1371, 1444, 1456, 1458, 1467, 1472, 1476, 1482, i 1484 de l’any 2017, en matèria de personal.

 

Darrera actualització: 01.12.2017 | 12:21

Imatges

sessió plenària sessió plenària