L’Ajuntament de Canovelles i Sorea signen un conveni de col.laboració per a la generació d’ajuts i mesures socials associades al servei municipal de subministrament d’aigua

Divendres, 12 de gener de 2018 a les 13:15

L’Ajuntament de Canovelles i Sorea han acordat  la creació d’un Fons de Solidaritat adreçat al col·lectiu de persones en risc d’exclusió social amb l’objectiu de contribuir a superar dita situació, amb una dotació de 12.500€.

El canvi del cicle econòmic, iniciat a finals de l’any 2007, ha comportat una caiguda dels ingressos familiars i un posterior empobriment de les famílies, motiu pel qual un nombre creixent de llars manifesten dificultats per a fer front a les despeses de l’habitatge.

En aquest context econòmic, l’Ajuntament de Canovelles i Sorea han acordat  la creació d’un Fons de Solidaritat adreçat al col·lectiu de persones en risc d’exclusió social amb l’objectiu de contribuir a superar dita situació, amb una dotació de 12.500€.

El Conveni té per objecte regular la col·laboració entre l’Ajuntament de Canovelles i Sorea en ordre a possibilitar l’accés de les persones usuàries del servei municipal d’abastament d’aigua potable en situació econòmica precària, als ajuts del Fons de Solidaritat posat en marxa per Sorea al municipi de Canovelles.

Durant la vigència del  Conveni Sorea dotarà a fons perdut un Fons de Solidaritat per un import de 2.500,00€ destinat a la concessió dels ajuts per factures fins any 2015, 5.000,00€ destinat a la concessió dels ajuts per factures any 2016 i 5.000,00€ destinat a la concessió dels ajuts per factures any 2017,amb la voluntat de mantenirles durant l’any 2018 i  dirigides a les persones amb greus dificultats econòmiques, facilitant l’accés al consum bàsic d’aigua potable al seu habitatge.

Es tracta  d’un ajut a fons perdut determinat per l’article 6 de la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica.

Els Serveis socials de l’Ajuntament de Canovelles realitzaran  un informe a  de la persona en situació de precarietat i vulnerabilitat econòmica a la qual s'abonarà immediatament a càrrec del fons solidari de Sorea. Un cop Serveis socials de l’Ajuntament de Canovelles hagin valorat la idoneïtat de l’atorgament de l’ajut Sorea també s’ajornaran les factures pendents de pagament amb la corresponent reobertura del subministrament si la suspensió per impagament s’hagués efectuat.

Les persones que compleixin els esmentats requisits i vulguin acollir-se a l’ajut del Fons de Solidaritat, es podran adreçar als Serveis socials de l’Ajuntament de Canovelles,

 

Darrera actualització: 12.01.2018 | 13:22