Sessió Plenària extraordinària

Dijous, 11 d'octubre de 2018 a les 13:30

Dimecres  17 d’Octubre de 2018  a les 20:15 h  a la Sala Ma Lluïsa Prat- Sala de Plens  

ORDRE DEL DIA

  1. PART RESOLUTIVA

 

  1. Dictamen sobre l’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits del pressupost vigent núm. 9/2018.

Expedient núm. 3139/2018

  1. Dictamen sobre l’aprovació inicial del projecte de millora de l’aïllament i de les instal·lacions de l’Escola Bressol Municipal Marta Mata de Canovelles.

Expedient 2022/2018

  1. Dictamen sobre l’aprovació de la revisió definitiva de preus de l’any 2016 del contracte adjudicat a l’empresa URBASER SA, pel servei de neteja viària i recollida de residus municipals de Canovelles.

Expedient 2760/2018

  1. Dictamen sobre l’aprovació provisional de la modificació d’Ordenances Fiscals per a l’exercici 2019 i següents.

Expedient 3092/2018

 

  1. ACTIVITAT DE CONTROL

 

  1. Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 2018-1082, de data 21 de setembre de 2018, de modificació de delegacions de competència de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local.

 

Darrera actualització: 11.10.2018 | 09:07